Nyt fra KKIC

Repræsentantskabsmøde 2018

Korup, den 23. marts 2018

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i

 Korup Kultur- & Idrætscenter

 

Repræsentantskabet i Korup Kultur- & Idrætscenter indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00

i Korup Kultur- & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Orientering fra bestyrelsen, herunder regnskab.
  3. Indkomne forslag (skal være formanden for repræsentantskabet i hænde inden   udgangen af marts måned)
  4. Fastsættelse af kontingent/forening for det kommende kalenderår.
  5. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand, begge for 1 år. Formand Preben Villadsen og næstformand Arne Jensen er villige til genvalg.
  6. Valg af bestyrelse. Michael Anker Nielsen og Per Theisen er villige til genvalg.
  7. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af alle tilsluttede foreninger, organisationer og institutioner.

Alle brugergrupper er meget velkomne, men kun de, der har betalt kontingent inden repræsentantskabsmødet, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Preben Villadsen                                               Arne Jensen

Formand for repræsentantskabet                 Næstformand for repræsentantskabet.

Tlf: 6594 2310                                                    tlf: 4219 3141

e-mail: prebenvilladsen@mail.dk                   e-mail: arne.korup@gmail.com

 

FÆLLESSPISNING

Næste fællesspisning i maj måned 2018 afvikles 1. tirsdag, altså den 01/05 2018 kl. 17.00 til 19.30 - NB! Bemærk datoen 

Menuen: Oplyses her senest 8 dage før.

Forårsudstilling

Fredag den 20. april 2018 kl. 15.30 afvikler Aktiv Korup`s malerhold fernisering i forbindelse med dette års Forårsudstilling.

Korupprisen 2018

Fredag den 20/04 2018 kl. 16.00 uddeler Aktiv Korups bestyrelse Korupprisen 2018.

Korup Kultur- & Idrætscenter    ·     Præstevej 12    ·    5210 Odense NV    ·    Telefon 6594 2694    ·    info@kkic.dk


dankort Visa mastercard - Alle priser er i DKK og inkl. moms. - Se handelsbetingelser